ECO: D51

Ecco i dettagli del codice ECO selezionato

ECO: D51
Apertura: QGD
Variante: 4.Bg5 Nbd7
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4. Bg5 Nbd7
ECO: D51
Apertura: QGD
Variante: Rochlin variation
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4. Bg5 Nbd7 5. Nf3 c6 6. Rc1 Qa5 7. Bd2
ECO: D51
Apertura: QGD
Variante: Alekhine variation
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4. Bg5 Nbd7 5. Nf3 c6 6. e4
ECO: D51
Apertura: QGD
Variante:
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4. Bg5 Nbd7 5. e3
ECO: D51
Apertura: QGD
Variante: Manhattan variation
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4. Bg5 Nbd7 5. e3 Bb4
ECO: D51
Apertura: QGD
Variante: 5...c6
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4. Bg5 Nbd7 5. e3 c6
ECO: D51
Apertura: QGD
Variante: Capablanca anti-Cambridge Springs variation
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4. Bg5 Nbd7 5. e3 c6 6. a3