ECO: D45

Ecco i dettagli del codice ECO selezionato

ECO: D45
Apertura: QGD semi-Slav
Variante: 5.e3
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4. Nf3 c6 5. e3
ECO: D45
Apertura: QGD semi-Slav
Variante: stonewall defence
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4. Nf3 c6 5. e3 Ne4 6. Bd3 f5
ECO: D45
Apertura: QGD semi-Slav
Variante: accelerated Meran (Alekhine variation)
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4. Nf3 c6 5. e3 a6
ECO: D45
Apertura: QGD semi-Slav
Variante: 5...Nd7
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4. Nf3 c6 5. e3 Nbd7
ECO: D45
Apertura: QGD semi-Slav
Variante: Stoltz variation
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4. Nf3 c6 5. e3 Nbd7 6. Qc2
ECO: D45
Apertura: QGD semi-Slav
Variante: Rubinstein (anti-Meran) system
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4. Nf3 c6 5. e3 Nbd7 6. Ne5