ECO: D4

Ecco i dettagli del codice ECO selezionato

ECO: D40
Apertura: QGD
Variante: Semi-Tarrasch defence
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4. Nf3 c5
ECO: D40
Apertura: QGD
Variante: Semi-Tarrasch, symmetrical variation
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4. Nf3 c5 5. e3 Nc6 6. Bd3 Bd6 7. O-O O-O
ECO: D40
Apertura: QGD
Variante: Semi-Tarrasch, Levenfish variation
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4. Nf3 c5 5. e3 Nc6 6. Bd3 Bd6 7. O-O O-O 8. Qe2 Qe7 9. dxc5 Bxc5 10. e4
ECO: D40
Apertura: QGD
Variante: Semi-Tarrasch defence, Pillsbury variation
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4. Nf3 c5 5. Bg5
ECO: D41
Apertura: QGD
Variante: Semi-Tarrasch, 5.cd
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4. Nf3 c5 5. cxd5
ECO: D41
Apertura: QGD
Variante: Semi-Tarrasch, Kmoch variation
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4. Nf3 c5 5. cxd5 Nxd5 6. e4 Nxc3 7. bxc3 cxd4 8. cxd4 Bb4+ 9. Bd2 Bxd2+ 10. Qxd2 O-O 11. Bb5
ECO: D41
Apertura: QGD
Variante: Semi-Tarrasch, San Sebastian variation
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4. Nf3 c5 5. cxd5 Nxd5 6. e4 Nxc3 7. bxc3 cxd4 8. cxd4 Bb4+ 9. Bd2 Qa5
ECO: D41
Apertura: QGD
Variante: Semi-Tarrasch with e3
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4. Nf3 c5 5. cxd5 Nxd5 6. e3
ECO: D42
Apertura: QGD
Variante: Semi-Tarrasch, 7.Bd3
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4. Nf3 c5 5. cxd5 Nxd5 6. e3 Nc6 7. Bd3
ECO: D43
Apertura: QGD semi-Slav
Variante:
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4. Nf3 c6
ECO: D43
Apertura: QGD semi-Slav
Variante: Hastings variation
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4. Nf3 c6 5. Bg5 h6 6. Bxf6 Qxf6 7. Qb3
ECO: D44
Apertura: QGD semi-Slav
Variante: 5.Bg5 dc
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4. Nf3 c6 5. Bg5 dxc4
ECO: D44
Apertura: QGD semi-Slav
Variante: Botvinnik system (anti-Meran)
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4. Nf3 c6 5. Bg5 dxc4 6. e4
ECO: D44
Apertura: QGD semi-Slav
Variante: Ekstrom variation
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4. Nf3 c6 5. Bg5 dxc4 6. e4 b5 7. e5 h6 8. Bh4 g5 9. exf6 gxh4 10. Ne5
ECO: D44
Apertura: QGD semi-Slav
Variante: anti-Meran gambit
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4. Nf3 c6 5. Bg5 dxc4 6. e4 b5 7. e5 h6 8. Bh4 g5 9. Nxg5
ECO: D44
Apertura: QGD semi-Slav
Variante: anti-Meran, Lilienthal variation
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4. Nf3 c6 5. Bg5 dxc4 6. e4 b5 7. e5 h6 8. Bh4 g5 9. Nxg5 hxg5 10. Bxg5 Nbd7 11. g3
ECO: D44
Apertura: QGD semi-Slav
Variante: anti-Meran, Szabo variation
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4. Nf3 c6 5. Bg5 dxc4 6. e4 b5 7. e5 h6 8. Bh4 g5 9. Nxg5 hxg5 10. Bxg5 Nbd7 11. Qf3
ECO: D44
Apertura: QGD semi-Slav
Variante: anti-Meran, Alatortsev system
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4. Nf3 c6 5. Bg5 dxc4 6. e4 b5 7. e5 h6 8. Bh4 g5 9. Nxg5 Nd5
ECO: D45
Apertura: QGD semi-Slav
Variante: 5.e3
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4. Nf3 c6 5. e3
ECO: D45
Apertura: QGD semi-Slav
Variante: stonewall defence
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4. Nf3 c6 5. e3 Ne4 6. Bd3 f5
ECO: D45
Apertura: QGD semi-Slav
Variante: accelerated Meran (Alekhine variation)
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4. Nf3 c6 5. e3 a6
ECO: D45
Apertura: QGD semi-Slav
Variante: 5...Nd7
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4. Nf3 c6 5. e3 Nbd7
ECO: D45
Apertura: QGD semi-Slav
Variante: Stoltz variation
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4. Nf3 c6 5. e3 Nbd7 6. Qc2
ECO: D45
Apertura: QGD semi-Slav
Variante: Rubinstein (anti-Meran) system
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4. Nf3 c6 5. e3 Nbd7 6. Ne5
ECO: D46
Apertura: QGD semi-Slav
Variante: 6.Bd3
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4. Nf3 c6 5. e3 Nbd7 6. Bd3
ECO: D46
Apertura: QGD semi-Slav
Variante: Bogolyubov variation
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4. Nf3 c6 5. e3 Nbd7 6. Bd3 Be7
ECO: D46
Apertura: QGD semi-Slav
Variante: Romih variation
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4. Nf3 c6 5. e3 Nbd7 6. Bd3 Bb4
ECO: D46
Apertura: QGD semi-Slav
Variante: Chigorin defence
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4. Nf3 c6 5. e3 Nbd7 6. Bd3 Bd6
ECO: D47
Apertura: QGD semi-Slav
Variante: 7.Bc4
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4. Nf3 c6 5. e3 Nbd7 6. Bd3 dxc4 7. Bxc4
ECO: D47
Apertura: QGD semi-Slav
Variante: Meran variation
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4. Nf3 c6 5. e3 Nbd7 6. Bd3 dxc4 7. Bxc4 b5
ECO: D47
Apertura: QGD semi-Slav
Variante: neo-Meran (Lundin variation)
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4. Nf3 c6 5. e3 Nbd7 6. Bd3 dxc4 7. Bxc4 b5 8. Bd3 b4
ECO: D47
Apertura: QGD semi-Slav
Variante: Meran, Wade variation
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4. Nf3 c6 5. e3 Nbd7 6. Bd3 dxc4 7. Bxc4 b5 8. Bd3 Bb7
ECO: D48
Apertura: QGD semi-Slav
Variante: Meran, 8...a6
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4. Nf3 c6 5. e3 Nbd7 6. Bd3 dxc4 7. Bxc4 b5 8. Bd3 a6
ECO: D48
Apertura: QGD semi-Slav
Variante: Meran, Pirc variation
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4. Nf3 c6 5. e3 Nbd7 6. Bd3 dxc4 7. Bxc4 b5 8. Bd3 a6 9. e4 b4
ECO: D48
Apertura: QGD semi-Slav
Variante: Meran
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4. Nf3 c6 5. e3 Nbd7 6. Bd3 dxc4 7. Bxc4 b5 8. Bd3 a6 9. e4 c5
ECO: D48
Apertura: QGD semi-Slav
Variante: Meran, Reynolds' variation
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4. Nf3 c6 5. e3 Nbd7 6. Bd3 dxc4 7. Bxc4 b5 8. Bd3 a6 9. e4 c5 10. d5
ECO: D48
Apertura: QGD semi-Slav
Variante: Meran, old main line
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4. Nf3 c6 5. e3 Nbd7 6. Bd3 dxc4 7. Bxc4 b5 8. Bd3 a6 9. e4 c5 10. e5
ECO: D49
Apertura: QGD semi-Slav
Variante: Meran, Blumenfeld variation
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4. Nf3 c6 5. e3 Nbd7 6. Bd3 dxc4 7. Bxc4 b5 8. Bd3 a6 9. e4 c5 10. e5 cxd4 11. Nxb5
ECO: D49
Apertura: QGD semi-Slav
Variante: Meran, Rabinovich variation
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4. Nf3 c6 5. e3 Nbd7 6. Bd3 dxc4 7. Bxc4 b5 8. Bd3 a6 9. e4 c5 10. e5 cxd4 11. Nxb5 Ng4
ECO: D49
Apertura: QGD semi-Slav
Variante: Meran, Sozin variation
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4. Nf3 c6 5. e3 Nbd7 6. Bd3 dxc4 7. Bxc4 b5 8. Bd3 a6 9. e4 c5 10. e5 cxd4 11. Nxb5 Nxe5
ECO: D49
Apertura: QGD semi-Slav
Variante: Meran, Stahlberg variation
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4. Nf3 c6 5. e3 Nbd7 6. Bd3 dxc4 7. Bxc4 b5 8. Bd3 a6 9. e4 c5 10. e5 cxd4 11. Nxb5 Nxe5 12. Nxe5 axb5 13. Qf3
ECO: D49
Apertura: QGD semi-Slav
Variante: Meran, Sozin variation
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4. Nf3 c6 5. e3 Nbd7 6. Bd3 dxc4 7. Bxc4 b5 8. Bd3 a6 9. e4 c5 10. e5 cxd4 11. Nxb5 Nxe5 12. Nxe5 axb5 13. O-O
ECO: D49
Apertura: QGD semi-Slav
Variante: Meran, Rellstab attack
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4. Nf3 c6 5. e3 Nbd7 6. Bd3 dxc4 7. Bxc4 b5 8. Bd3 a6 9. e4 c5 10. e5 cxd4 11. Nxb5 Nxe5 12. Nxe5 axb5 13. O-O Qd5 14. Qe2 Ba6 15. Bg5