ECO: D25

Ecco i dettagli del codice ECO selezionato

ECO: D25
Apertura: QGA, 4.e3
Variante:
1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. Nf3 Nf6 4. e3
ECO: D25
Apertura: QGA, Smyslov variation
Variante:
1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. Nf3 Nf6 4. e3 g6
ECO: D25
Apertura: QGA, Janowsky-Larsen variation
Variante:
1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. Nf3 Nf6 4. e3 Bg4
ECO: D25
Apertura: QGA, Flohr variation
Variante:
1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. Nf3 Nf6 4. e3 Be6