ECO: D16

Ecco i dettagli del codice ECO selezionato

ECO: D16
Apertura: QGD Slav accepted
Variante: Alapin variation
1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nf3 Nf6 4. Nc3 dxc4 5. a4
ECO: D16
Apertura: QGD Slav
Variante: Smyslov variation
1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nf3 Nf6 4. Nc3 dxc4 5. a4 Na6 6. e4 Bg4
ECO: D16
Apertura: QGD Slav
Variante: Soultanbeieff variation
1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nf3 Nf6 4. Nc3 dxc4 5. a4 e6
ECO: D16
Apertura: QGD Slav
Variante: Steiner variation
1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nf3 Nf6 4. Nc3 dxc4 5. a4 Bg4