ECO: D05

Ecco i dettagli del codice ECO selezionato

ECO: D05
Apertura: Queen's pawn game
Variante:
1. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. e3 e6
ECO: D05
Apertura: Queen's pawn game, Zukertort variation
Variante:
1. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. e3 e6 4. Nbd2 c5 5. b3
ECO: D05
Apertura: Queen's pawn game
Variante:
1. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. e3 e6 4. Bd3
ECO: D05
Apertura: Queen's pawn game, Rubinstein (Colle-Zukertort) variation
Variante:
1. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. e3 e6 4. Bd3 c5 5. b3
ECO: D05
Apertura: Colle system
Variante:
1. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. e3 e6 4. Bd3 c5 5. c3