ECO: A47

Ecco i dettagli del codice ECO selezionato

ECO: A47
Apertura: Queen's Indian defence
Variante:
1. d4 Nf6 2. Nf3 b6
ECO: A47
Apertura: Queen's Indian
Variante: Marienbad system
1. d4 Nf6 2. Nf3 b6 3. g3 Bb7 4. Bg2 c5
ECO: A47
Apertura: Queen's Indian
Variante: Marienbad system, Berg variation
1. d4 Nf6 2. Nf3 b6 3. g3 Bb7 4. Bg2 c5 5. c4 cxd4 6. Qxd4